אודות הרשות הארצית לכבאות והצלה
 
 
 
 
 
 
 
 
אודות הרשות הארצית לכבאות והצלה
הרשות הארצית לכבאות והצלה היא ארגון הכבאות וההצלה הרשמי של מדינת ישראל, המופקד על כיבוי ומניעת דליקות והתפשטותן וכן על הצלת נפש ורכוש. 
הגדל תמונה
הרשות הארצית לכבאות והצלה פועלת מתוקף חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב- 2012, שהתקבל במסגרת רפורמה כוללת במערך שירותי הכבאות בישראל. אחד השינויים המרכזיים בחוק הוא המעבר ממודל מבוזר של איגודי ערים להקמת רשות ממלכתית ארצית, הפועלת כגוף סמך של המשרד לביטחון הפנים. החוק גם מפרט שורה של צעדים לשדרוג וחיזוק מערך שירותי הכבאות, בהסדרת סמכויות לוחמי האש וקציני כיבוי וכן בהקניית סמכויות חדשות ונרחבות יותר למפקדי הכבאות ובראשם לנציב כבאות והצלה.
 
עד כניסתו לתוקף של החוק החדש, ב-8 לפברואר 2013, פעלו שירותי הכבאות וההצלה מתוקף חוק שירותי הכבאות התשי''ט - 1959, שהסדיר את התפקיד, החובות והסמכויות של רשויות הכבאות במדינה. עם חקיקתו  של החוק החדש החל תהליך מעבר למודל פיקוד מחוזי שהחליף את 24 רשויות הכיבוי שהיו הקיימות עד כה. הרשות הארצית לכבאות והצלה מחולקת כיום לשבעה מחוזות, בדומה למחוזות מ"י, אשר תחתיהם פועלות תחנות אזוריות ותחנות משנה. 
 

תפקידי הרשות הארצית לכבאות והצלה, כפי שמוגדרים בחוק, הם: 

 • כיבוי שריפות, מניעת התפשטותן והצלת חיי אדם ורכוש מדליקות
 • מניעת דליקות
 • חילוץ והצלת לכודים
 • טיפול באירוע של חומרים מסוכנים
 • כל הצלה של נפש ורכוש, גם שלא במסגרת כיבוי דליקות
 
על מערך הכבאות הארצי מופקדת נציבות כבאות והצלה המהווה גוף מטה האחראי להנחיה המקצועית, הפיקוח והתיאום של פעילות המחוזות והתחנות. בין משימות הנציבות:
 • הקמה, הכשרה ואימון של יחידות כבאים ומתנדבים
 • הקמה ותחזוקה של מתקנים וציוד
 • חקירת דליקות
 • פיתוח הידע והתורה המקצועית
 • עריכת תרגילים משותפים עם גופי הצלה אחרים
 • שיתוף פעולה עם גופי הצלה מחוץ למדינה
 • קיום פעילות הסברה והדרכה בתחום הבטיחות באש
 • כתיבת הוראות בנושא בטיחות אש

 בראש הנציבות מכהן נציב כבאות והצלה, בדרגת רב-טפסר, הממונה על ידי השר לביטחון הפנים ומשמש כגורם המקצועי העליון אשר מתווה את פעילות שירותי הכבאות.  

__________________________________________________________________________

 

 

שלח לחבר
שלח לחבר
 • facebook
 • YouTube
 • RSS
 • Email
www.102.gov.il