היתרי בניה
عربي   English
 

הרשות הארצית לכבאות והצלה
הרשות הארצית לכבאות והצלה

היתרי בניה

 הרשות הארצית לכבאות והצלה, על פי תקנות תכנון ובניה, צריכה לאשר את תכנית המבנה כחלק בלתי נפרד מההליך לקבלת היתרי בניה.


 

תהליך קבלת אישור כבאות להיתר בניה  

קבלת אישור כבאות להיתר בניה נערכת במסגרת הליך קבלת היתר בניה מוועדת התכנון והבניה של הרשות המקומית. התהליך כרוך בהגשת תכניות מבנה מפורטות על פי דרישות הכבאות, ביקורת מבנה של מפקח בטיחות אש ותשלומי אגרה עבור מתן חוות דעת. >> לכל שלבי התהליך
 
 

הגשת תכנית מבנה לאישור הכבאות  

למדור בטיחות אש בתחנת הכיבוי תוגש תכנית מבנה אשר תכלול את כל הפרטים המצויינים ב- הוראת נציב 532 אופן הגשת נספח אמצעי בטיחות אש ומקרא אחיד
 
 

סידורי בטיחות האש הנדרשים על פי ייעוד המבנה  

ניתן למצוא באתר את סידורי בטיחות האש הנדרשים למבנה על פי חוק ותקנות התכנון והבניה. החיפוש נעשה על פי סוג וייעוד המבנה. >> לרשימת הדרישות

 


 

מידע נוסף

>> מדורי בטיחות אש בתחנות - טלפונים
>> שער המידע הממשלתי לרישוי ובניה
>> חיפוש תקנים באתר מכון התקנים הישראלי

 סימון אהבתי בפייסבוק
שלח לחבר
שלח לחבר
  • facebook
  • YouTube
  • Email
www.102.gov.il