כבאות והצלה
 
 
 
 
 
 
 
 
עזרו לנו לשמור על הסביבה כי הנזק הוא של כולנו.
היערכות לקיץ בישובים כפריים הסמוכים לאזורי צמחיה.
פורסם דו"ח סיכום 2014 של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
נושאים חמים
  • facebook
  • YouTube
  • RSS
  • Email
מפת המחוזות
  צפוןחוףדןמרכזיו''שדרוםי-ם
www.102.gov.il